PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÚ Y TÍN THƠ

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÚ Y TÍN THƠ

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÚ Y TÍN THƠ

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÚ Y TÍN THƠ

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÚ Y TÍN THƠ
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÚ Y TÍN THƠ
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÚ Y TÍN THƠ 0907504494Hàng ngày từ 7:00 sáng đến 7:00 tối. Cấp cứu 24/24. Tối Chủ Nhật nghỉ.
Trang chủ   >   Liên hệ

Liên hệ

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÚ Y TÍN THƠ

TRUNG TÂM TÍN THƠ CENTER

Địa chỉ: 14A/1 đường Đông Nhì, Lái Thiêu, Bình Dương

Điện thoại: 02743800909

Email: pktytintho@gmail.com

Website: thuytintho.vn

 

TRUNG TÂM TÍN THƠ 1

Địa chỉ:  2B Lê Lợi, Lái Thiêu, Bình Dương

Điện thoại: 02743755574 - 0907504494

Email: pktytintho@gmail.com

Website: thuytintho.vn

 

TRUNG TÂM TÍN THƠ 2

Địa chỉ: 80 CMT8, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 02742461551 - 0936765774

Email: pktytintho@gmail.com

Website: thuytintho.vn

Mã bảo vệ: