PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÚ Y TÍN THƠ

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÚ Y TÍN THƠ

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÚ Y TÍN THƠ

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÚ Y TÍN THƠ

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÚ Y TÍN THƠ
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÚ Y TÍN THƠ
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÚ Y TÍN THƠ 0907504494Hàng ngày từ 7:00 sáng đến 7:00 tối. Cấp cứu 24/24. Tối Chủ Nhật nghỉ.
Trang chủ   >   Tin tức   >   HƯỚNG DẪN ĐẶT ỐNG THÔNG KHÍ QUẢN

HƯỚNG DẪN ĐẶT ỐNG THÔNG KHÍ QUẢN

Đặt ống thông khí quản là một kỹ thuật rất quan trọng đối với các ca Cấp cứu, cũng như trong quá trình điều trị cho vật nuôi. 
Đòi hỏi sự chính xác và nhanh nhẹn trong thao tác, để vật nuôi được hỗ trợ hô hấp kịp thời. 

Dưới đây là video sơ lược về cách đặt ống Thông khí quản ở chó.

Bài viết khác